WAT MAG JE NIET MEEBRENGEN?

Volgende zaken zijn niet toegelaten op het Boerenrock Open Air terrein:

 • Eigen drank;
 • Gevaarlijke voorwerpen;
 • Dieren (uitgezonderd blindengeleidehonden);
 • Drugs;
 • Grote rugzakken;
 • Wapens;
 • Alle andere zaken waar het gezond verstand zegt dat je dit niet nodig hebt op een festival.

 

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

De organisatie heeft in onderstaande situaties altijd het recht iemand de toegang tot het terrein te ontzeggen of iemand van het terrein te verwijderen wat betreft elke persoon:

 • Verdacht van het in het bezit zijn van wapen(s), drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
 • Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich in laat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit van wapen of drugs gevonden werd in de buurt van het terrein;
 • Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of in de omgeving ervan;
 • Die onder invloed is van drugs.

 

NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE

De organisatie, Boerenrock vzw, en haar eventuele medeorganisatoren/medewerkers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op het festivalterrein.

De ruimte buiten het festivalterrein hoort tot de openbare weg, alle incidenten die daar plaatsvinden zijn gebonden aan de gebruikelijke normen en regels die hier van toepassing zijn. De organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor incidenten die hier plaatsvinden.

 

Meer weten? Lees ons huishoudelijk reglement.