ARTIKEL 1

De koper van een toegangsticket en iedereen die de terreinen van Boerenrock Open Air betreedt is gehouden de richtlijnen te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet naleving ervan hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het event te ontzeggen en/of ze te verwijderen van het terrein.

ย 

ARTIKEL 2

Volgende zaken zijn niet toegelaten op het Boerenrock Open Air terrein:

 • Personen tot en met 12 jaar (geboren in 2012 of jonger) zonder begeleiding van een ouder of meerderjarige aangestelde voogd;
 • Eigen drank;
 • Gevaarlijke voorwerpen;
 • Dieren (uitgezonderd blindengeleidehonden);
 • Professionele opnameapparatuur zonder voorafgaandelijke vraag en toestemming:
 • Drugs;
 • Grote rugzakken;
 • Wapens;
 • Alle andere zaken waar het gezond verstand zegt dat je dit niet nodig hebt op een festival.

ย 

ARTIKEL 3

De inrichters houden zich het recht voor om:

 • De leeftijd van een bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar/hun leeftijd bewijst;
 • De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker zelf;
 • De handtassen of andere tassen te doen openen en te doen ledigen door de bezoeker zelf;
 • Een elektronische bewaking uit te voeren op zowel parking als terrein door middel van cameraโ€™s die bewegingen van bezoekers volgen en registreren.

ย 

ARTIKEL 4

De inrichters houden zich het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of iemand van het terrein te verwijderen wat betreft elke persoon:

 • Verdacht van het in het bezit zijn van wapen(s), drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
 • Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich in laat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit van wapen of drugs gevonden werd in de buurt van het terrein;
 • Die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of in de omgeving ervan;
 • Die onder invloed is van drugs.

ย 

ARTIKEL 5

Alle fotoโ€™s, beeld- en geluidsopnames gemaakt op de terreinen van Boerenrock Open Air door of met toestemming van de organisatie kunnen gebruikt worden voor uitzending, publicatie of promotie. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af.

Er kunnen ook beelden gemaakt worden met gereglementeerde en gebrevetteerde drones die mogelijks de bezoekers overvliegen.

ย 

ARTIKEL 6

Op vraag van de organisatie moet men ten alle tijden een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand dergelijk bewijs niet kan voorleggen moet deze de terreinen van Boerenrock Open Air verlaten. Aangekochte tickets worden niet terugbetaald. Last minute wijzigingen geven geen recht tot terugbetaling. Boerenrock vzw is ook niet aansprakelijk voor afgelasting van het festival door overmacht. Het herroepingsrecht bij aankoop van een toegangsticket is niet van toepassing.

ย 

ARTIKEL 7

Bij afsluiting van het terrein om veiligheid of andere reden, kunnen ook mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van Boerenrock Open Air ontzegd worden (eventueel tijdelijk).

ย 

ARTIKEL 8

Bij vaststelling van een misdrijf wordt altijd onmiddellijk de politiediensten op de hoogte gebracht.

ย 

ARTIKEL 9

De organisatie, Boerenrock vzw, en haar eventuele medeorganisatoren/medewerkers, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op het festivalterrein. De ruimte buiten het festivalterrein hoort tot de openbare weg, alle incidenten die daar plaatsvinden zijn gebonden aan de gebruikelijke normen en regels die hier van toepassing zijn. De organisatie kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor incidenten die hier plaatsvinden.