Campingreglement

campingreglement boerenrock
Campingreglement
Delen:

Openingsuren

De GRATIS camping zal geopend zijn vanaf vrijdag 26 augustus 2016 om 16u tot en met maandag 28 augustus 2016 om 10u

Reglement

  • Iedere bezoeker is verplicht zich te houden aan de onderstaande regelementen.
  • Iedere kampeerder is persoonlijk verantwoordelijk voor schade en ongevallen op het domein, waarvan hij/zij of één van zijn medekampeerders (personen onder de 18 jaar en sporadische bezoekers inbegrepen) ze veroorzaakt.
  • Het is verboden vuur te maken op het campingterrein (bvb. : kampvuur, barbecue, enz.) Ook verwarmingstoestellen op alcohol en/of benzine zijn verboden. Er mag geen brandbare vloeistof aanwezig zijn in en rond de tenten. Campinggas wordt niet toegestaan op het campingterrein.
  • Boerenrock voorziet geen elektriciteit voor de kampeerders.
  • Wapens en scherpe voorwerpen zijn niet toegelaten op de camping, evenals glas (glazen flessen, bekers, …)
  • Tapinstallaties worden niet toegelaten op de camping
  • Generatoren en andere installaties die overlast en/of lawaai kunnen veroorzaken zijn niet toegestaan en kunnen van de camping geweerd worden.
  • Er mogen geen voertuigen op het campingterrein (auto’s, moto’s, bromfiesten, fietsen, …). Er is voldoende parking aanwezig. Er zal tevens gezorgd worden voor fietsenstallingen.
  • Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, beschadigingen en gebeurlijke ongevallen.
  • Alle vuil wordt in de voorziene vuilnisbak(ken) geplaatst.

Wil U toch overnachten, maar is camperen niets voor U ? Check dan de website van Tripadvisor.