Verkeer

met de auto
* parkeerverbod straten rond festivalterrein
* enkel plaatselijk verkeer: Boterbergstraat, Oude Diestsestraat, Parelstraat
* bewegwijzering volgen (ook als gps anders zegt)
* Parkings:
* P1 Steenbergstraat
* P2 Tolkamerstraat
* VIP Oude Tiensestraat 15

met de fiets
* kom zoveel mogelijk met de fiets
* fietsparking: Torendraaiersplein

met het openbaar vervoer
* Waanrode is moeilijk bereikbaar met het OV
* Kan je niet met de auto of met de fiets komen? Spreek af met vrienden om te carpoolen